O společnosti

Sídlo firmy JS - abacus s. r. o.

Společnost JS - abacus s. r. o. vznikla rozdělením stavební a obchodní divize společnosti ABACUS, s. r. o., jenž na stavebním trhu působí od roku 1992. Od svého počátku se zabývá výstavbou převážně občanskou a bytovou. V současné době kromě výstavby bytové také výstavbou pro výrobní a nevýrobní účely.

Naše společnost pozorně sleduje nové trendy ve vývoji stavebních technologií a tyto nové technologie uplatňuje při realizaci stavebních děl.

Jsme schopni provádět ve vysoké kvalitě veškeré stavební práce, montáž ocelových konstrukcí, sádrokartonové konstrukce včetně dekorativních podhledů, tesařské práce včetně provedení atypických konstrukčních prvků, obkladačské práce s použitím materiálů dle požadavku zákazníka, strojní omítky a všechny další práce z oblasti hlavní i vedlejší stavební výroby.

Veškeré stavby jsme schopni zhotovit "na klíč".

Při stanovení termínů provádění staveb vycházíme zákazníkům vstříc v maximální možné míře tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality při zachování stanovených technologických postupů.

Naše společnost má 46 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru, kteří svou odbornou způsobilost prohlubují pravidelným vzděláváním. Díky odborné vyspělosti a kvalitě práce našich pracovníků je naše firma úspěšná i ve výběrových řízeních v oblasti staveb, jenž mají často i reprezentační charakter.

V ekonomické oblasti naše společnost dosahuje každoročně velký nárůst obratu a zisku.