Základní údaje o společnosti

Zaměření společnosti

Ekonomické ukazatele

Rok 2013 2012 2011 2010 2009
Obrat (v mil. Kč) 151,2 84,4 71,3 59,9 122,7
Průměrný počet zaměstnanců 46 41 42 46 46