Politika jakosti

Cíle a strategie

Hlavní cíle vedení společnosti je zavádění nových technologií, trvalý růst a stabilita společnosti, profesionální tým zaměstnanců, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli a dokonalá kvalita nabízených služeb.

Politika jakosti musí ve své strategii řízení neustále odrážet aktuální stav společnosti i trhu a neustále sledovat dění v současném čase.

Naši společnost vedeme ke zvyšování výkonnosti a k dalšímu zlepšování její konkurenceschopnosti.

Ve své strategii řízení si klademe za cíl udržovat odpovídající kvalitu realizovaných stavebních a výrobních zakázek.

Kromě kvality jsou pro nás zásadní otázky bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Snažíme se proto pracovat s nejmodernějšími odbornými poznatky a technologiemi.

Kvalita a systém managementu jakosti

Zajištění požadované jakosti realizovaných staveb a projektů je jednou z hlavních priorit naší společnosti.

Při veškeré činnosti klademe hlavní důraz na kvalitu prováděné práce. V roce 2008 jsme zavedli systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009. Trvalé zlepšování produktů a procesů přináší užitek všem zainteresovaným stranám: zákazníkům, zaměstnancům, majitelům, dodavatelům.

Systém managementu jakosti (SMJ) je od letošního roku 2011 podrobován náročným certifikačním, dozorovým i interním auditům.

Od ledna 2008 je naše stavební společnost držitelem certifikátu kvality č. QMS-2863/2011 od akreditovaného certifikačního orgánu Stavcert s platností do 11. 1. 2014. Certifikát potvrzuje zavedení a udržování SMJ pro výstavbu a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb, který odpovídá požadavkům mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Spokojenost zaměstnanců a zákazníků

Především klademe důraz a zaměření na zákazníka.

Spokojení zákazníci jsou ti, jejichž potřeby dodavatel správně pochopil a uspokojil.

Spokojenost zákazníka je náš cíl.

Zákazník je hlavní a základní hodnotitel naší práce.

Kvalifikovaně řídit firmu. Management musí stanovovat kvalitativní cíle a zároveň vytvářet podmínky pro jejich dosažení.

Usilovat o dobré výsledky. Pouze dobře fungující pracovní týmy sestavené ze spokojených lidí jsou schopny odvádět kvalitní práci.

Zapojit zaměstnance. Všichni zaměstnanci jsou pro odvádění kvalitní práce důležití a mají právo a povinnost se ke kvalitě vyjadřovat. Zaměstnanci musejí být trvale vzděláváni a správně motivováni.

Usilujeme o otevřenou vnitřní komunikaci o kvalitě řízení a využívání moderních informačních technologií.